Industrijske hale

Industrijske hale i montažna skladišta. Sendvič zidovi, termoizolacija, jednostavna struktura, jednostavna montaža-demontaža. Veliki izbor dimenzija.

Industrijske hale
Montažna hala
Skladisni satori
Šatori cirada
Šator za magacin
Skladišna hala
Magacinski šatori
Magacinski šator 15x40m
Hala - privremeni objekat
Industrijska hala 15m
Šatori privremeni
Hale industrijske
Industrijski satori
Skladišni šator
Montažna hala
Industrijski šatori
Moderne hale
Magacinski šator
Skladišna hala
Satori za magacin
Šator za skladište
15m montažna hala
Balon za tenis
Šatori veliki