Privremeni objekti – šatori za magacine i skladišta.

Aluminijumska konstrukcija – Garancija.

Kvalitetno platno.

Dostupni u različitim dimenzijama.